Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zprávy ze školy - poslední číslo 2013

8. 7. 2013

 Na začátku června se již tradičně uskutečníl atletický čtyřboj. Naši školu   reprezentovali   David   Pavlíček,  Jiří    Dohalský  a  Olda   Zářecký za chlapce a za děvčata Lucka Hyláková, Zuzana Kopecká a Erika Hájková. Konkurence na této soutězi je opravdu veliká a rozhoduje jen pár bodů. Celkem se účastnilo 12 škol z celého okresu. Naše malá škola obsadila úžasné deváté místo, ale na bronzovou medaili nám chybělo necelých 200 bodů, což není zas tak moc a jen to ukazuje na neuvěřitelnou vyrovnanost družstev.

 Nejlepším závodníkem z naší školy byl Jirka Dohalský, který obsadil ve své kategorii 3. místo a odvezl si i nějaký ten dárek. Všem zúčastněným děkuji za reprezentaci školy a věřím, že nás budou reprezentovat i na další soutěži.                                                                                                                          Jan Havel

 

 Školní výlet je pro žáky 1. stupně dnem, na který se všichni těšíme. Tentokrát jsme nejeli příliš daleko. Hned ráno jsme vnímali krásu zámeckého parku v Častolovicích  a jako první navštívili minizoo, kde jsme si to opravdu užili – krmili jsme a pozorovali zvířátka.

 Poté jsme se občerstvili v potštejnské cukrárně a před polednem vyrazili na prohlídku  místního  zámku.  Nebyla  jen  tak  ledajaká, za vraty na nás čekala služebná, která se o nás velmi dobře postarala. My  mladší jsme plnili úkoly v zámeckém parku, nakoukli do říše pohádek a starší prošli Bubákovem. Závěr patřil „hrané prohlídce“ zámku, při které jsme se setkali s  hraběnkou  i  hrabětem, zatančili  si  ve  velkém  sále a dozvěděli se něco o životě našich předků.

     Školní výlet se nám velmi vydařil a za rok určitě zase vyrazíme!

Marie Šaldová

 

Dne 24. 6. 2013 se v Praze konal  PLAVECKOBĚŽECKÝ ŠAMPIONÁT. Šampionátu se zúčastnila 3 děvčata z 2. stupně - Nikola Zavacká - 7. roč. , Vendula  Kounová - 8.  roč.  a  Barbora  Nosková - 9. roč.   v   doprovodu pí. Moniky Kounové. Po příjezdu do Prahy jsme se vydaly k bazénu, kde jsme se přihlásily. Začaly jsme  plaveckou částí,  která se nám moc dobře nevedla, pak následovala část běžecká. V té se nám dařilo lépe. V celkovém hodnocení se naše škola umístila uprostřed tabulky všech zúčastněných. V Praze se nám moc líbilo, i když jsme nevyhrály žádný pohár.  

                                                   Vendula Kounová, 8. roč., Bára Nosková, 9. roč.

Děkujeme děvčatům za velmi dobrou reprezentaci školy a paní Monice Kounové za doprovod dívek na soutěž.

 

Dne  25. června jsme přijeli nebo spíše málem připlavali do bazénu v Rychnově, protože při jízdě strašně pršelo. Mohli jsme do velkého bazénu, tobogánu, divoké řeky, výřivky, páry a ten, kdo neuměl plavat, mohl společně s malými dětmi do brouzdaliště. Nejspíš v 10 hodin se k nám připojila jiná škola. Většina žáků šla do divoké řeky, dokud se nevypla (střídala se s výřivkou po 15 minutách). Později, i když zábava byla na 100%, museli jsme končit - ať stihneme oběd ve škole! Před odjezdem si každý žák mohl něco zakoupit v bufetu. Móóóóc jsme si toto vodní dovádění užili a těšíme se na další výlet do bazénu.                                                    žáci 6. ročníku

 

Ve čtvrtek  27. června proběhl Sportovní den. Protože nám počasí vůbec nepřálo, hřiště byla rozmočená, uskutečnil se ve škole. Žáci druhého stupně připravili 12 stanovišť, na kterých mladší spolužáci plnili jednotlivé úkoly např. přeskoky švihadla, skládání puzzle, pamatovaná, chytání ryb, stavění komínu, skládání slov aj. Na závěr proběhlo slavnostní vyhodnocení a nejprve výherci a po nich i všichni účastníci obdrželi sladkou odměnu.

 

V tento den se konalo též  i slavnostní vyřazení žáků 9. ročníku. Kromě našich rodičů a kamarádů byli pozváni i hosté – p. starosta Jan Růžička, pí. starostka Soňa Rojková, p. starosta Josef Šalda  a předseda SRPD p. Jiří Zavacký. Po malé kulturní vložce nás žáci devátého ročníku seznámili se svými vzpomínkami na uplynulá školní léta. Na závěr obdrželi závěrečná vysvědčení a pamětní listy.

 

V posledních červnových dnech jsme obdrželi vyhodnocení výtvarné soutěže „Požární ochrana očima dětí,“ do které bylo zapojeno 17 základních škol našeho okresu. A vedli jsme si výborně.

V kategorii „ZŠ 4” jsme obsadili všechny stupně vítězů.

1. místo   -    Kristýna Bartoňová

2. místo   -    Patrik Matějka

3. místo   -    Helena Štěpánová.

 

V  krajském  hodnocení  získal  ze  zapojených 40 základních škol  PATRIK MATĚJKA   1. místo.

Všichni jmenovaní obdrželi diplom a věcnou cenu. Děkujeme a gratulujeme!  

 

Na počátku měsíce června jsme vybírali peníze na zvířátko.  Finanční příspěvek činil  3500  Kč, které jsme zaslali  ZOO Praha.

Děkujeme všem dětem, žákům, pracovníkům školy a rodičům, kteří se zapojili a přispěli na adopci zvířátek. Stali jsme se adoptivními rodiči klokánka králíkovitého a lori papuánského.

 

UPOZORNĚNÍ : Adopcí zvířátek získáváme adopční listiny a vstupenky do Pražské zoo pro 28 dětí. Vstupenky platí na jeden vstup, nejsou celoročně přenosné! K odběru jsou ve škole. V době prázdnin každé pondělí od 8,00 hod. do 9,30 hod.

 

A ještě jedno poděkování mi dovolte, patří panu Ladislavu Jakubcovi, Bedřichu Štíbrovi a Františku Jakubcovi z tenisového oddílu, kteří se po celý rok o děti starali, pilně  s  nimi  trénovali,  cestovali  s nimi po republice a zúčastňovali se turnajů.

 

 

 

 

 

 

 

Již tradičně je měsíc červen spojen se závěrečným hodnocením prospěchu a chování.

 

A jak jsme dopadli ?

 

Samé jedničky a vyznamenání si vybojovali :

-          Vojtěch Jakubec, Anna Bečičková (1. r.); Ondřej Nečas, Lucie Hyláková (2. r.); Tereza Glacová (3. r.); Kateřina Bartoňová, (4.r.); Monika  Hyláková  (7. r.); Barbora Nosková (9. r.).

 

S vyznamenáním prospěli

-          Leon Hájek, Pavel Hejzlar, Matěj Kovaříček, Jiří Kaplan, Bohuslav Vytlačil, Vojtěch Zavacký (1. r.); Ondřej Hlávka, Jakub Peňáz, Veronika Flegelová, Tereza Kozová, Lenka Mazankievičová, Veronika Padrtková, Renáta Urbancová (2. r.); Tomáš Adámek, Dominik Žid, Barbora Moravcová, Lucie Sýkorová (3. r.);  Dominik Hejlek, Oldřich Kudrna, Petr Pražák, Adriana Boušková, Kateřina Kolešová, Zuzana Kopecká,  Vendula Vytlačilová (4. r.);  Oldřich Zářecký, Erika Hájková (5. r.);  Ondřej Jakubec, Nikola Hejlková, Anna Hlávková, Soňa Peňázová, Kateřina Sýkorová, Denisa Štěpánková (6. r.);  Michal Koleš, Nikola Zavacká (7. r); Vendula Kounová, Tereza Nosková, Aneta Sviastynová,  Helena Štěpánová (8. r.)

 

Pochvala na vysvědčení s knižní odměnou za svědomité plnění školních povinností a reprezentaci školy:  Monika Hyláková (7. r.) a Barbora Nosková (9. r.).

 

Pochvala na vysvědčení s knižní odměnou za reprezentaci školy a aktivitu ve výuce :  Vendula Vytlačilová  (4. r.)

 

Pochvala na vysvědčení za svědomité plnění školních povinností a reprezentaci  školy : Nikola  Hejlková,   Anna  Hlávková,   Soňa   Peňázová ( 6. r.), Vendula Kounová (8. r.).  

 

Pochvala na vysvědčení za reprezentaci školy:  Kateřina Bartoňová, Zuzana  Kopecká, Jiří  Dohalský,  Dominik  Hejlek (4. r.),  Oldřich Zářecký (5. r.), Ondřej Jakubec,  Kateřina Sýkorová, Denisa Štěpánková, Pavlína Zemanová (6. r.), Jakub Fabián, Michal Koleš, Michal Slavík, Nikola Zavacká (7. r.), Nikita Horváthová,  Tereza Nosková, Aneta Sviastynová, Helena Štěpánová, Olga Zemanová (8. r.),  Michal Petraš, Daniel Peňáz, Barbora Nosková, Lucie Pavlíčková (9. r.).

 

 

U P O Z O R N Ě N Í

Zahájení školního roku 2013 – 2014  proběhne v pondělí  2. září 2013 od 8,00 hod. v tělocvičně školy. Žáci přijdou do školy na první vyučovací hodinu – tj. 7,20 hod.

 

 

Děkuji  všem  dětem  a  žákům  za  jejich  celoroční   píli  a   snažení,  i  chování, které  více méně bylo  v souladu se školním řádem a zásadami slušného chování. Za reprezentaci školy v  literárních, výtvarných a sportovních soutěžích. Mnoha rodičům za pomoc při zajišťování dopravy na různé akce a vyučujícím za trpělivost a snahu o co nejlepší bodové skóre žáků  na  pětistupňové stupnici.

Přeji Vám všem krásné léto, hodně sluníčka a odpočinku a 2. září na šťastnou shledanou. Absolventům školy přeji to správné vykročení do nastupující životní etapy.

                                                                                   paní ředitelka