Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zprávy ze školy - březen 2012

16. 5. 2012

Hned první den v týdnu měli žáci 1. – 5. roč. možnost zúčastnit se besedy na téma „Stolování.“ Obsahem besedy nebylo pouze správné stolování, ale také etiketa nebo-li pravidla společenského chování.

Co se týče stolování, řekli bychom, že dětem neustále doma i ve škole připomínáme správné držení příboru a vkládání jednotlivých soust do úst, ale věřte, že žádné z vybraných dětí kromě Filípka Bubna nedokázalo úplně bez chyby daný úkon předvést. Patrně nemají ještě upevněné správné návyky a nebo dávají přednost samotné lžíci J.

Potrpět si na etiketu? Určitě ano, vždyť nemůžeme dopustit, aby slušnost mezi lidmi zcela vymizela. Zde si děti měly možnost připomenout a v jednotlivých hraných „akcích“ vyzkoušet jednotlivé situace, ve kterých má etiketa své místo. Např. kdo zdraví první, jak jsme ohleduplní k ostatním lidem v kupé při cestování vlakem, kdo vchází první do restaurace, přeplněného vlaku či do divadla. Taktního chování není nikdy dost a svědčí to i o vzájemném respektu mezi lidmi.                                     Marie Šaldová

 

I žáci II. stupně se zúčastnili besedy pod názvem “Etiketa- vztah muže a ženy.” Paní Kloudová, z Poradny on line z Brna,  nám vysvětlila, jak se žena chová k muži a muž k ženě. Také nám pověděla, že žena dokáže dělat více věcí najednou, zatímco muž pracuje postupně – nejprve udělá jednu věc a poté druhou. Naše nálada se pozná podle barev, které máme na sobě, např. zelená - barva klidu a naděje, bílá – je výrazem jasnosti a nevinnosti, žlutá – symbol moudrosti, růžová – symbol něhy atd. Na tabuli nám nakreslila cestičku, kterou si vyzkoušel vybraný pár dívky a chlapce a vedlo se jim dobře. Doufáme, že se beseda o slušném chování všem líbila, a že si z toho vezmou všichni ponaučení. 

                                                      Tereza Nosková, Vendula Kounová 7. roč.

 

Dne 20. března 2012 se v naší škole uskutečnilo vynášení Moreny, kterého se zúčastnila celá škola. Tento rituál slouží k vyhnání zimy. Po velké přestávce se celá škola, ale i mateřská škola shromáždila a mohlo se vyrazit. Společně jsme obešli náves a vydali se k místnímu potoku. Na  místě nám děti z MŠ, ale i některé ze ZŠ zazpívaly, zatančily a zarecitovaly některá pořekadla související s tímto rituálem. Nakonec byla Morena upálena. Toto dopoledne bylo vhodným zpestřením a připomenutím si dávné tradice.            

                                 B.Nosková   8.roč. B.Kopecká, M.Mazankievičová  9.roč

 

 

 

V pátek 16. proběhla na základních školách mezinárodní matematická soutěž Matematický klokan. Jedná se o úkoly spíše logického charakteru, kde se nevyskytují žádné složité výpočty a kdy žáci vybírají z několika možností tu jedinou správnou.

Dne 20. března 2012 se v naší škole uskutečnilo vynášení Moreny, kterého se zúčastnila celá škola. Tento rituál slouží k vyhnání zimy. Po velké přestávce se celá škola, ale i mateřská škola shromáždila a mohlo se vyrazit. Společně jsme obešli náves a vydali se k místnímu potoku. Na  místě nám děti z MŠ, ale i některé ze ZŠ zazpívaly, zatančily a zarecitovaly některá pořekadla související s tímto rituálem. Nakonec byla Morena upálena. Toto dopoledne bylo vhodným zpestřením a připomenutím si dávné tradice.                                 B.Nosková   8.roč. B.Kopecká, M.Mazankievičová  9.roč

 

Dne 21. 3. 2012 nás navštívila paní učitelka Olga Dašková ze Základní umělecké školy v Kostelci nad Orlicí. Cílem její návštěvy bylo předvést dětem práci v umělecké škole a podchytit tak nové zájemce a budoucí talenty o hru na hudební nástroj.

Nejprve se nám postupně představily ve hře na kytaru Barbora Kopecká, která zahrála Yesterday Blues. A poté Lucie Sýkorová se Zuzanou Kopeckou, které zahrály Ach synku, synku.  Všichni jsme měli možnost si zazpívat a vytleskávat rytmus ve skupinkách i po jednotlivcích.

Všem se nám malé hudební  vystoupení líbilo a pokud nás více  či méně oslovilo, byla  nám paní učitelkou nabídnuta možnost  účasti na přijímacích zkouškách do ZUŠ.                                         Světlana Enderlová

                                                                                                  

27. března se konal Den otevřených dveří. Rodiče i veřejnost měli možnost navštívit školu, prohlédnout si ji a zúčastnit se vyučovacích hodin.

Velmi zajímavé práce z oblasti středověku a baroka zpracovali žáci druhého stupně v rámci hudební výchovy. Někteří si dali záležet a za to byli následně odměněni  body. Nejúspěšnější práce jsou vystavené na nástěnce v budově školy. Nyní děti pracují na projektu „ Jaro v hudbě.“ Konkrétně zpracovávají „Otvírání studánek“ od Bohuslava Martinů. Použít mohou i zážitky z „Vynášení  Moreny.“ Myslím si, že je to vítané zpestření v hodinách umění.                                                            Ludmila Štěpánková

                      

Letošní účast na projektu Miss panenka byla jedna z nejslabších za poslední roky. Celkem se zúčastnilo školního kola, které proběhlo 2.4.2012, osm  panenek. O to  víc děkujeme  všem, kteří panenku ušili a přinesli. Jsou to: Erik Matějka, Barbora Moravcová, Tereza Nosková, Barbora Nosková, Petra Zámečníková, p. Píšová, Filip Buben, Vlasta Buben.

První místo s přehledem získala krásná panenka p. Píšové, která představuje Kačenku z Orlických hor, druhé místo o jeden hlas   vybojovala  panenka pí. uč. Bubnové před Petrou Zámečníkovou.

Vítěznou panenku odešleme do Hradce Králové, kde bude reprezentovat naši školu. Všechny ostatní panenky povezeme 1.6. 2012 na slavnostní finále osobně. Ještě jednou děkujeme všem , kteří si dali práci a panenku do soutěže  přihlásili.                                                     Markéta Bubnová