Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kritéria pro přijetí dětí do MŠ Lhoty u Potštejna

14. 5. 2014

 

Základní  škola  a  Mateřská škola   Lhoty  u  Potštejna

Lhoty u Potštejna    č.  45,   517  41    p. Kostelec nad  Orlicí,    

ZS_Lhoty_u_Potstejna @seznam.cz               www. zslhoty.estranky.cz                        tel. 494 546 124

 

 

Kritéria   pro   přijímání   dětí 

 do mateřské školy Lhoty u Potštejna

 

 

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Lhoty u Potštejna  stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole:

 

 

1.    Děti v posledním roce před zahájením povinné  školní  docházky  v souladu s § 34 odst. 4.zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

 

2.    Děti, které nebyly umístěny v minulém školním roce.

 

3.    Děti dle věku, tedy sestupně od nejstaršího po nejmladší.

 

4.    Děti, jejichž rodiče mají trvalé bydliště v obci Lhoty u Potštejna.

 

5.    Děti, které nenavštěvují jinou mateřskou školu nebo nejsou zapsány do jiné mateřské školy.

 

 

 

Do předškolního zařízení mohou být přijaty pouze děti, které se podrobují stanoveným pravidelným očkováním, mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§50 zákona č.258/2000 Sb.)§ 51

 

 

 

O přijetí dítěte nerozhoduje  datum  podání  ani  pořadí  podané  žádosti.

 

 

Lhoty u Potštejna 12. 05. 2014 

 

 

 

Mgr. Dagmar Bachmanová

ředitelka ZŠ a MŠ Lhoty       

 

 

 

Vyvěšeno dne :  14. 05. 2014

 

Ke stažení zde...